Cảm biến khói

Cảm biến khói

  • Mã sản phẩm: SS12
Cảm biến khói
  • Nguồn cấp: DC 12V
  • Kết nối: Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz
  • Lắp đặt: gắn trần
  • Kích thước: Ø100 x 50mm