CẢM ỨNG TL-US 1-2-3-4 NÚT LÕM

CẢM ỨNG TL-US 1-2-3-4 NÚT LÕM

 • Mã sản phẩm:
  TGS1W-TGS2W-TGS3W-TGS4W
  TGS1B-TGS2B-TGS3B-TGS4B
  TGS1Y-TGS2Y-TGS3Y-TGS4Y

  Chi tiết:
  Viền nhôm vàng. Mặt kính cảm ứng. Nút lõm
  Màu: Trắng, Đen
  Nguồn cấp: 90V~250V AC(50/60Hz)
  Đầu ra: AC 220V (1-2-3-4 Nút)
  Dòng tải: 7A/Nút
  Kết nối: Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz
  Kích thước (chuẩn US): 120*74*38mm
 • Viền nhôm vàng.
 • Mặt kính cảm ứng.
 • Nút lõm Màu: Trắng, Đen
 • Nguồn cấp: 90V~250V AC(50/60Hz)
 • Đầu ra: AC 220V (1-2-3-4 Nút)
 • Dòng tải: 7A/Nút Kết nối: Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz
 • Kích thước (chuẩn US): 120*74*38mm