Điều khiển cửa cuốn đôi

Điều khiển cửa cuốn đôi

  • Mã sản phẩm: RRD2
Điều khiển cửa cuốn đôi
  • Nguồn cấp: 90V~250V AC(50/60Hz)
  • Kết nối: Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz
  • Điều khiển tối đa 2 cửa cuốn