Điều khiển Cửa cuốn / Rèm

Điều khiển Cửa cuốn / Rèm

  • Mã sản phẩm: RRD12
Điều khiển Cửa cuốn / Rèm
  • Nguồn cấp: 90V~250V AC(50/60Hz)
  • Kết nối: Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz
  • Điều khiển tối đa 1 cửa cuốn