Đội ngũ nhân sự

1.ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

BSMART luôn xem con người làm một tài sản quý giá, là nhân tố quyết định cho sự phát triển của công ty. Vì thế việc xem trọng giá trị con người cũng chính là xem trọng thành quả đạt được, cũng như xem trọng quý khách hàng. Điều đó mang một ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, vượt qua khỏi những giá trị vật chất thông thường.


BSMART mong muốn tập trung phát triển con người thông qua 5 yếu tố:

Đây là những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công và phát triển vững bền cho Bsmart như hiện nay.

2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC - BSMART

3. HỆ THỐNG NHÀ PHÂN PHỐI

Bsmart hiện có 3 nhà phân phối tại Miền Nam, Miền Bắc và Miền Trung.