Bộ van tưới đồng F.21mm v2

Bộ van tưới đồng F.21mm v2

  • Mã sản phẩm: RV122
Bộ van tưới đồng F.21mm v2
  • Nguồn cấp: DC 12V 2A
  • Kết nối: Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz
  • Van đồng (phi 21mm)