Ổ cắm thông minh (gắn ngoài)

Ổ cắm thông minh (gắn ngoài)

  • Mã sản phẩm: RS26

Ổ cắm thông minh (gắn ngoài)

  • Nguồn cấp: 90V~250V AC(50/60Hz)
  • Đầu ra: 1 kênh AC 220V 2A
  • Kết nối: Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz