Cảnh báo mất điện 220V

Cảnh báo mất điện 220V

  • Mã sản phẩm: SPAC
Cảnh báo mất điện 220V
  • Nguồn cấp: DC 5V
  • Kết nối: Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz
  • Phát hiện mất điện lưới 220V AC