Thiết bị trung tâm BSMART

Thiết bị trung tâm BSMART

  • Mã sản phẩm: BTX3
Thiết bị trung tâm BSMART
  • Điều khiển, quản lý và kiểm soát toàn bộ các thiết bị trong
    hệ thống nhà thông minh.
  • Kết nối các thiết bị, cảm biến, camera, kiểm soát an ninh
    mở rộng.
  • Quản lý và thực hiện kịch bản thông minh.
  • Kích thước: 10cm x 10cm x 2cm.